Konfirmander og ældre Fuglebjerg kirke Udskriv

Søndag den 3. april kl. 15.00:

I foråret afvikles der et samarbejde

mellem ældre i Fuglebjergområdet og

konfirmanderne i Kvislemark og Fuglebjerg.

 Unge og ældre mødes seks gange

på Fugleparken for at blive klogere på

hinanden. Samarbejdet munder ud i en

fælles gudstjeneste i Fuglebjerg kirke

søndag 3. april kl. 15.00. Alle er naturligvis

velkommen.

 

 

 

 

Menighedsmøde i Fuglebjerg Udskriv

Torsdag d. 14. april i Fuglebjerg Pæstegård kl. 19.00


Fælles menighedsmøde for Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille sogne.

De to menighedsråd vil orientere om kirkens liv i sognene det forgange år og om planer og visioner for fremtiden.

De fremmødte er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål.

Der bliver serveret kaffe.

Sangcaféer i Præstegården Udskriv

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 26. maj kl. 9.30 – 11.00

Temaet er sommer.

Vi starter med lidt kaffe og et stykke

morgenbrød. Og så synger vi ellers alt

det vi kan nå. Vi glæder os til at se jer.

Anders, Birgitte og NeteKirkebil Udskriv

Kirkebilen kører til arrangementer i Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille kirker, og Fuglebjerg Præstegård.

Henvendelse skal ske senest kl.18.00 dagen i forvejen til:

ARNES TAXI - tlf. 2012 6218.