Kirken

 

 

Fuglebjerg kirke  bestod oprindeligt af romansk skib og kor, bygget af rå og kløvet kamp samt en del

tildannede kvadre af granit og kridt.

 

 

 

 

 

 

Tidlgere våbenhus

 

 

I gotisk tid (1250-1536) blev skibets træloft erstattet af hvælv. Det oprindelige tårn er fra samme tid ligesom det tidligere våbehus  foran norddøren,som i dag anvendes til materialrum..

 

 

 

 

Tårnet blev næsten helt ommuret i 1838. Dette årstal står i jernankre på vestsiden sammen med kirkeejeren P. J. v. Neergards initialer. Kun den spidse tårnbue til skibet er bevaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbygning 1888

 

1888 blev  kirken udvidet efter tegning af arkitekt Vilh. Petersen. Det romanske kor blev brudt ned, skibet blev forlænget  mod øst og en sydfløj blev bygget .

1888-udvidelsen er bygget i munkesten. De to nye gavle har smukke, lidt forskellige blændingsdekorationer efter sengotiske, sjællandske forbilleder.