20110425 IMG 2715

Underkategorier

Tystrup kirkes historie afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Den administrative inddeling af landet, de kirkelige og politiske magtforhold, landets økonomi, tidens arkitektur og teologi er alt sammen indlejret i kirken.

Det korte rids af kirkens historie opregner betydningsfulde hovedpunkter, som placerer kirken i en større historie, medens det er kirkebygningen og inventaret, der dokumenterer Tystrup kirkes helt egen historie.

Middelalderkirkerne hører til i det danske landskab. I tiden mellem 1050 og 1250 blev der opført op imod 2000 kirker. De er alle bygget over samme grundform, men ikke to er ens.

Siden ”Kirkebyggeri i Danmark” fortæller om det, der er fælles for de danske middelalderkirker.

Siden ”Tystrup kirke” fortæller, hvordan det fælles grundlag får sit særlige udtryk i denne kirke.

Tystrup kirkes ældste stykke inventar er den smukke døbefont fra 1100-tallet, yngst er altertavlen fra 1919. Den markante prædikestol er blevet til på Christian den 4.s tid.

Dette er blot eksempler på noget af alt det, der sammen med de fornemme kalkmalerier er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Tystrup kirkes historie.