Tystrup kirkes ældste stykke inventar er den smukke døbefont fra 1100-tallet, yngst er altertavlen fra1919. Den markante prædikestol er blevet til på Christian den 4.s tid.

Dette er blot eksempler på noget af alt det, der er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Tystrup kirkes historie.