Kirken set fra modatte bred redigeret

Tystrup kirke ligger smukt på en bakketop med udsigt over Tystrup sø.

Øst for kirken ligger Tystrup Rytterskole, som har været sognets skole fra 1724 til 1961.

Umiddelbart vest for kirken ligger stuehuset fra en gammel præstegård. Det blev senere forpagterbolig. Overfor den ligger den præstegård, som blev beboet af Tystrup-Haldagerlilles sognepræst indtil 1972, hvor Tystrup og Haldagerlille blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn. Pastoratets præstegård kom derefter til at ligge i Fuglebjerg.

 

Tystrup kirkes historie afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Den administrative inddeling af landet, de kirkelige og politiske magtforhold, landets økonomi, tidens arkitektur og teologi er alt sammen indlejret i kirken.

Det korte rids af kirkens historie opregner betydningsfulde hovedpunkter, som placerer kirken i en større historie, medens det er kirkebygningen og inventaret, der dokumenterer Tystrup kirkes helt egen historie.