billede1

Tystrup kirke har fra ældste tid været knyttet sammen med Haldagerlille kirke med Tystrup som hoedsogn.

1370 nævnes kirken første gang Roskildebispens Jordebog.

1536 overgik kirken til kronen i forbindelse med reformationen.

1731, 1. februar blev kirken tilskødet Overkammerherre Carl Adolph v. Plessen til Kastrupgård, Senere kom den under Gyldenholm.

1921 1. juli gik kirken over til selveje

1972 blev pastoratsgrænserne ændret. Tystrup og Haldagerlille sogne blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn som tre selvstændige sogne i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat.

    

h